Γενικές ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα21 Σεπ 2017
Συνεδρίαση εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριλελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας»21 Σεπ 2017
Συλλυπητήρια ανακοίνωση10 Οκτ 2017
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος04 Σεπ 2017
Πρόσκληση στον Αγιασμό για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-201829 Σεπ 2017
Πρόσκληση σε συνέντευξη των προκριθέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής12 Σεπ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής22 Σεπ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών: 5ος Κύκλος19 Ιουν 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δημόσιας Διοίκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην πόλη της Κατερίνης31 Αυγ 2017
Πρόσκληση (ορθή επανάληψη) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2018»07 Σεπ 2017
Πίνακες-Εισήγηση αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων (υποψηφίων) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ.20 Σεπ 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχσνικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – προκήρυξη με αρ.πρ.3287/6-10-201718 Οκτ 2017
Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις»15 Σεπ 2017
Παράταση υποβολής αιτήσεων για Πρακτικής Άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας13 Οκτ 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»20 Ιουν 2017
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων».03 Οκτ 2017
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων»03 Οκτ 2017
Ορισμός Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας06 Οκτ 2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πίνακες-Εισήγηση αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων (υποψηφίων) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ21 Σεπ 2017
Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας28 Σεπ 2010
Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού email από φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας15 Σεπ 2010
Οδηγίες εκτύπωσης «Βεβαίωσης Σπουδών» μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας20 Ιουλ 2010
Κατάθεση φακέλων υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική19 Ιουν 2017
Ενημέρωση για Office365 λογαριασμούς φοιτητών που λήγουν στις 30-10-201702 Οκτ 2017
Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική για το Ακαδημαϊκό έτος 2017–201806 Ιουν 2017
Εισηγητική έκθεση υποτρόφων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2017-1814 Ιουν 2017
Εισηγητική έκθεση επιτροπής αξιολόγησης18 Σεπ 2017
Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών κατόχωv Διδακτορικού Διπλώματος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς15 Σεπ 2017
Δήλωση εργαστηρίων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων28 Σεπ 2017
Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ05 Οκτ 2017
Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την αναπλήρωση του Προέδρου και την ανασυγκρότηση της Συνέλευσης09 Ιουν 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής19 Σεπ 2017
Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για το Χειμ. Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2017-201819 Σεπ 2017
Ανακοίνωση ένταξης φοιτητών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ/ΚΜ για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ χειμ. εξαμήνου 2017-201819 Οκτ 2017
Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-201825 Αυγ 2017
Ανακοίνωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών (ηλεκτρονικές εγγραφές)05 Σεπ 2017
Ανακοίνωση αναβολής συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τις 19.09.201707 Σεπ 2017
Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη) σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος εκλογής μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων»15 Σεπ 2017
Αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201829 Σεπ 2017
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας»29 Σεπ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας