Γενικές ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Ανανέωση του ονόματος χώρου (domain name) “teicm.gr” του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για δύο χρόνια»14 Ιουν 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μίας θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.15 Ιουν 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή μέλους Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ14 Ιουν 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών: 5ος Κύκλος19 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε, ακαδημαϊκού έτους 2017-201822 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ακαδημαϊκού έτους 2017-201812 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμισης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, ακαδημαϊκού έτους 2017-201812 Ιουν 2017
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε, ακαδημαϊκού έτους 2017-201814 Ιουν 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»20 Ιουν 2017
Ορισμός Τριμελών Επιτροπών Καθηγητών, άρθρου 33 παρ. 10 του Ν. 4009/201117 Μαϊ 2017
Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας28 Σεπ 2010
Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού email από φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας15 Σεπ 2010
Οδηγίες εκτύπωσης «Βεβαίωσης Σπουδών» μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας20 Ιουλ 2010
Κατάθεση φακέλων υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική19 Ιουν 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 07 Ιουν 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.09 Ιουν 2017
Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική για το Ακαδημαϊκό έτος 2017–201806 Ιουν 2017
Εισηγητική έκθεση υποτρόφων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2017-1814 Ιουν 2017
Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψή ακαδημαϊκών υποτρόφων του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς, ακαδημαϊκού έτους 2017-201813 Ιουν 2017
Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το Ν. 4369/2016.21 Ιουν 2017
Βεβαιώσεις αποδοχών ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 28 Απρ 2017
Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την αναπλήρωση του Προέδρου και την ανασυγκρότηση της Συνέλευσης09 Ιουν 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.23 Ιουν 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για τη θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Στατιστική - Δυναμική» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ25 Μαϊ 2017
Ανακοίνωση για επίδομα ανεργίας08 Ιουν 2017
Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλεκτορικού Μετάδοση Θερμότητας25 Μαϊ 2017
Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλεκτορικού ΜΕΚ25 Μαϊ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας