Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνία
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Στεγανοποίηση δωμάτων κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»30 Αυγ 2018
Πρόσκληση υποβολής προφοράς προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείων02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας "Έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη των Σερρών".04 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υλικών για το κτίριο Kατερίνης05 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου υπηρεσιακού οχήματος28 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσίας τεχνικών ήχου για ορκωμοσίες ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας16 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσίας επισκευής φωτοαντιγραφικού μηχ/τος και εκτυπωτή22 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομών σε ελληνόγλωσσα περιοδικά20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομής σε ηλεκτρονική βάση νομικού περιεχομένου30 Αυγ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας πάγκου Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστων τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ21 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ13 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας δρομολογητών κέντρου φιλοξενίας σπουδαστών09 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μηχανισμού αυτόματης πόρτας ανελκυστήρα04 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες καθαρισμού ιματισμού25 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία συντήρησης οχημάτων11 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υλικά του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης -Κιλκίς16 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανισμών παραθύρων αλουμινίου02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας15 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας συνδρομής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 15 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή προμήθειας φαρμάκων15 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παραχή υπηρεσίας «Επισκευαστική συντήρηση πινάκων πυρανίχνευσης της Σπουδαστικής λέσχης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»18 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς18 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σιδηρουργικές εργασίες16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και εξαρτημάτων σύνδεσης29 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών τμήματος Σχεδιασμου τεχνολογίας Ένδυσης-Κιλκίς25 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών εργαστηρίου Ατμοστροβίλων-Ατμολεβήτων του τμ Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ10 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ρελέ και ασφαλειοδιακόπτη26 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πλακέτας πληκτρολογίου11 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανισμού ανελκυστήρα (ορθή επανάληψη)05 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λυχνίας και καλωδίου μεταφοράς δεδομένων21 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικού τοίχου13 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καλωδίων και λοιπών αναλωσίμων03 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εσωτερικών θυρών αλουμινίου κτιρίου Κατερίνης05 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια έξη (6) κλωβών διακομιστών και μεταγωγέων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ελαστικών09 Ιουλ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εκπαιδευτικών διατάξεων τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ13 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εκπαιδευτικής βιτρίνας τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης - Κιλκίς13 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια γραφικής ύλης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ13 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια βιβλίου πρωτοκόλλου05 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια βιβλίου κίνησης12 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αφίσας-πανό προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ασφαλειών μέσης τάσης23 Αυγ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών Φ/Α στο Κιλκίς30 Αυγ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ εργαστηρίων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών19 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αζώτου στο τμήμα της Κατερίνης11 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ηλεκτρολογικές υπηρεσίες Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υλικών25 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ενοικίαση χώρου προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διετές συμβόλαιο συντήρησης πέντε κεντρικών διακομιστών του Ιδρύματος03 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δαπάνη επισκευής Φ/Α μηχανήματος26 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για γενικό service τοπογραφικών οργάνων01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για γενικό service ταχυμέτρων τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ13 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απόφραξη δικτύου αποχέτευσης κτιρίου Κατερίνης05 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση βατότητας και λοιπών χωματουργικών14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ασφάλισης υπηρεσιακών αυτοκινήτων25 Μαϊ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μπαταριών για τις ανάγκες του τμήματος Πολ/κών Μηχ/κών ΤΕ31 Μαϊ 2018
Πρόσκληση πρσφοράς για παροχή ξυλουργικών εργασιών και επισκευών14 Ιουν 2018
Πρόσκληση προσφοράς προμήθειας υλικών για το εργαστηριο Τεχνολογίας Υλικών Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ10 Μαϊ 2018
Πρόσκληση προσφοράς για προμήθεια ανταλωσίμων φωτοτυπικού στο Κιλκίς20 Ιουλ 2018
Πρόσκληση προμήθειας υλικών εργαστηρίου Τεχνολογίας Υλικών του τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ30 Μαϊ 2018
Πρόσκληση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ τμήματος Μηχανολόγων Πληροφορικής ΤΕ13 Ιουν 2018
Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών συντήρησης δικτύου υδρορροών26 Ιουν 2018
Πρόσκληση παροχής υπηρεσίας πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για κτίρια στο Κιλκίς18 Ιουλ 2018
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υλικών εργαστηρίου Τεχ. Υλ. Τμήματος Μηχανολόγων Μηχ/κών09 Μαϊ 2018
Πρόσκληση για προμήθεια ειδών υγιεινής στο κτίριο Κατερίνης14 Ιουν 2018
Προμηθεια και τοποθέτηση δύο συστημάτων ανίχνευσης ασετιλίνης τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ12 Ιουν 2018
Προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων05 Ιουλ 2018
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, διαδικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας20 Ιουν 2018
Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος20 Ιουν 2018
Προμήθεια ανταλλακτικών για αντικατάσταση κατεστραμμένων στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης τρισδιάστατου εκτυπωτή z650 3d printer22 Ιουν 2018
Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού( Δ.Ε.Π. ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων30 Αυγ 2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου30 Μαϊ 2018
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ04 Ιουλ 2018
Προκήρυξη δυο(2) θέσεων μελων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών23 Μαϊ 2018
Προκήρυξη (ορθή επανάληψη) πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση ΙΔΟΧ στα Τμήματα του ΤΕΙ ΚΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-1922 Ιουν 2018
Διετής σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού Φοιτητολογίου ( κατασκευής της εταιρίας Cardisoft)26 Ιουν 2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια Έγχρωμων μελανοταινιών για εκτυπωτή smart card για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.13 Ιουν 2018
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στην πόλη του Κιλκίς31 Μαϊ 2018
Διακήρυξη για την προμήθεια Επιστημονικού και Τεχνολογικού Εξοπλισμού (Αριθμός Διακήρυξης Α1/2018)18 Μαϊ 2018
Διακήρυξη αρ. 11/2018 για την ανάδειξη αναδόχου για τη «σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»14 Ιουν 2018
Διακήρυξη 23/2018 Ανοιτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωμισμού άνω τον ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την προμήθεια: «Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2019 & 2020».04 Οκτ 2018
Διακήρυξη 22/2018 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την «Προμήθεια φορητών (laptop) και επιτραπέζιων (desktop) προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»01 Οκτ 2018
Διακήρυξη 21/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»19 Σεπ 2018
Διακήρυξη 20/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»06 Σεπ 2018
Διακήρυξη 19/2018 Ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς)30 Αυγ 2018
Διακήρυξη (αρ. 16/2018) Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες και στο Κιλκίς, από και προς τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»27 Ιουν 2018
Δακήρυξη 18/2018 ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμοού για την ανάδειξη αναδόχου "Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς"30 Ιουλ 2018
Απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Επισκευή εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς» (ΠΔΕ)06 Ιουν 2018
Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 5009798 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ορθή επανάληψη)27 Ιουλ 2018
1η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Placement για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018- 201910 Μαϊ 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας