Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια διπλού κεντρικού μοτέρ ρολού γκαραζόπορτας»25 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών (1η Επανάληψη) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εκπ/κού υλικού για τις ανάγκες του εργαστηρίου Έρευνας και Τεχνικής υποστήριξης»30 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαρισμού13 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού20 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας ετήσιας συνδρομής σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών νομικού περιεχομένου16 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»20 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή καυστήρα παροχής ζεστού νερού13 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευής και συντήρησης καυστήρα και αερολέβητα», στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς και τοποθέτησης τριών (3) κλιματιστικών, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας «ηλεκτρικής καλωδίωσης για τη δημιουργία νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος», στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη, για εγκατάσταση κλιματιστικών08 Μαϊ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την εκτέλεση της «Προμήθειας ενός (1) Η/Υ» για τις ανάγκες του τμήματος Προϋπολογισμού, Δαπανών & Κ.Π.Σ του Ιδρύματος»30 Μαϊ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την εκτέλεση της «Προμήθειας δύο (2) γνήσιων toner», για την εξυπηρέτηση των διοικητικών υπηρεσιών της Διοίκηση του Ιδρύματος30 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της «Προμήθειας δεκαπέντε (15) τεμαχίων μεταλλικών βάσεων ξύλινων εδράνων αμφιθεάτρου», για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος στην Κατερίνη08 Μαϊ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευή και έλεγχος Αντλίας κενού MVP 020-3DC PFEIFFER του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Εργαλειομηχανών»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας εξαρτημάτων Η/Υ»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «προμήθειας δύο (2) γνήσιων toner».14 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της ««Προμήθειας ιμάντα μετάδοσης ισχύος εργαλειομηχανής»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας ενός (1) κινούμενου Ρομπότ με ρόδες βασισμένο σε Robot Operating System (ROS)»19 Ιουν 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια των αγαθών (εκπαιδευτικού υλικού) για το Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια λευκού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»09 Μαϊ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ασφάλιστρα υπηρεσιακών αυτοκινήτων02 Ιουν 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής17 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Υδραυλικές επισκευές στα κτίρια του Ιδρύματος»19 Ιουν 2017
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών πρόγνωσης μόδας - Συνδρομές έτους 2017»07 Ιουν 2017
1η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+/placement για το χειμερινό εξάμηνο ακάδ. έτους 2017- 201826 Μαϊ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας