Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΤίτλοςΗμερομηνία
Προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου23 Δεκ 2016
Προκήρυξη δυο (2) θέσεων Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Πολίτικων Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.22 Δεκ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων στο ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το εαρ. εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-201722 Δεκ 2016
Ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού15 Δεκ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία «Αποκατάστασης πεσμένου παραθύρου και λοιπών βλαβών»13 Δεκ 2016
Παροχή υπηρεσίας Εκπαίδευσης με αντικείμενο την "Ανάθεση, την Σύναψη & την Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, την Σύνταξη Διακηρύξεων Αγαθών & Υπηρεσιών και την Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης σύμφωνα με το νόμο Ν.4412/2016"13 Δεκ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «προμήθεια ενός συστήματος προσωπικού υπολογιστή με οθόνη»09 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια γραφικής ύλης»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 330 λαμπτήρων διαφόρων τύπων για αντικατάσταση φθαρμένων»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 9 αντλιών ομβρίων διαφόρων τύπων για αντικατάσταση φθαρμένων»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 3500 μαρκαδόρων ασπροπίνακα»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού και συστημάτων πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης και την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων και παρελκομένων τους»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση προμήθειας γραφικής ύλης08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ενός (1) Εκτυπωτή.»07 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αγαθών για το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών και Σχεδίασης με Η/Υ»07 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ««Παροχή ασφάλισης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων FORD με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ9526 ΚΑΙ AUDI A6 με αριθμ. Κυκλοφορίας KHY5297, χρονικής διάρκειας έξη (6) μηνών ήτοι από 16-12-2016 έως και 16-06-2017»07 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ PENTIUM 406 Δεκ 2016
Διακήρυξη αριθμ. 9/2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας02 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις εγκαταστάσεις της Κατερίνης02 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Υπηρεσίες τεχνικών ήχου»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσωπικού υπολογιστή με οθόνη.»01 Δεκ 2016
Διακήρυξη αριθμ. 8/2016 Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. ΚM01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για το έγχρωμο φωτοτυπικό XEROX C354501 Δεκ 2016
Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της αριθμ. πρωτ. 4421/30-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αγαθών (Η/Υ και Εκτυπωτή-σαρωτή)»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσίας επισκευής του μοτέρ/κινητήρα αυτόματης πόρτας θαλάμου ανελκυστήρα»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια τόνερ»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς και υπηρεσία εγκατάστασης ανά τερματικό/θέση»29 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση υπάρχοντος συστήματος συναγερμού τύπου Bentel (αντικατάσταση καλωδιώσεων, επαναρύθμιση λογισμικού με οπτικές παγίδες και παγίδες θυρών) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού»29 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Επιδιόρθωση- συντήρηση υπαρχόντων κλιματιστικών των εγκαταστάσεων του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού»29 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια κοπτικών εργαλείων για την εκπόνηση των εργασιών των φοιτητών στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017»29 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού»25 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ραφιών για τα εργαστήρια Κλωστ/γίας, Σχεδίου, Ατελιέ και Ραφής-Στρώσης Κοπής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)»24 Νοε 2016
Προμήθεια αγαθών (Η/Υ και Εκτυπωτή-σαρωτή).23 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση υπάρχοντος συστήματος συναγερμού τύπου Bentel (αντικατάσταση καλωδιώσεων , επαναρύθμιση λογισμικού με οπτικές παγίδες και παγίδες θυρών) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού»22 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εκπαιδευτικού δικτυακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Δικτύων Η/Υ»22 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αγαθών για το εργαστήριο Χυτεύσεις - Συγκολλήσεις»22 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια φαρμάκων, ιατρικών αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών»22 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια λογισμικού ανάλυσης σύστασης σώματος»22 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Ξυλουργικές εργασίες επισκευής και συντήρησης στα κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες»21 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Προμήθεια χαρτιού υγείας»21 Νοε 2016
2η προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Ασκησης στο εξωτερικό με υποτροφίες ERASMUS+/PLACEΜΕΝΤ ακαδημαϊκού έτους 2016- 2017 18 Νοε 2016

Sitemap

Κορυφή σελίδας